Máy Siết Bu Lông Bosch

Dễ dàng chuyển đổi đầu siết bulong và bắt vít

Công tắc nhạy để chuyển đổi chế độ vặn vít và bắt bulông
  • 1 Khả năng đầu cặp với đầu cặp mũi vuông và lục giác trong cùng một dụng cụ
  • 2 Công suất cao đảm bảo tiến độ công việc vượt trội

Máy Siết Bu Lông Bosch

Dễ dàng chuyển đổi đầu siết bulong và bắt vít

Công tắc nhạy để chuyển đổi chế độ vặn vít và bắt bulông
  • 1 Khả năng đầu cặp với đầu cặp mũi vuông và lục giác trong cùng một dụng cụ
  • 2 Công suất cao đảm bảo tiến độ công việc vượt trội
More

Máy Siết Bu Lông Bosch 

Không có sản phẩm trong mục này

Top